Følgende personale er ansat i klinikken:

  • Speciallæge Dr. Med Per Hildebrandt, ejer og leder af klinikken (født 1952)
  • Speciallæge, Ph.d, Christian Tuxen, Overlæge Bispebjerg Hospital (født 1960)
  • Sygeplejerske Merete Winther
  • Sygeplejerske Jeanett Hemmingshøj ( fra 1/12)
  • Stud.med Andreas Ruhvald Madsen
  • Stud.med Amanda Hadsund
  • Stud. med Julie Marina Sigsgaard
  • stud. med Freja Gustafsson
  • stud. med Hafsah Anjum
  • stud. med Jacob Christensen

Alle sygeplejersker har kardiologisk specialeuddannelse, og mange års erfaring indenfor dette speciale.

 

Per Hildebrandt

Født: 1952, læge 1978, speciallæge i hjertesygdomme 1992 og intern medicin 1993.

Dr. Med. 1991

Fra 1995 til 2006 Klinikchef ved Kardiologisk-endokrinologisk Klinik E, Frederiksberg Hospital,

privatpraktiserende kardiolog, ejer af Frederiksberg Hjerteklinik

2003 – 2006 Formand for Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for præventiv kardiologi. Desuden medlem af arbejdsgrupper i DCS mhp udarbejdelse af guidelines for AKS (2 gange, formand den ene), præventiv kardiologi, hjertesvigt, diabetes og hjertesygdom (formand).

Fra 2002- 2012 formand for det danske netværk af hjertesvigtsklinikker, som aktuelt omfatter 27 danske hjertesvigtsklinikker med fælles database og tilhørende forskning.
Videnskabeligt

Forfatter på ca. 250 videnskabelige publikationer.

De væsentligste områder af videnskabelig interesse har været hjertesvigt, hjertesygdom og diabetes (epidemiologi, behandling) samt biokemiske markører i et bredt spektrum af populationer, specielt dog anvendelsen ved hjertesvigt til screening/diagnose, prognose og behandlingskontrol, samt anvendelsen i almen populationen og højriskogrupper.

Har været eller er medlem af styregruppen i mange store internationale multicenter studier.

Christian Tuxen

Født 1958, læge 1987, speciallæge i intern medicin 1996 og hjertesygdomme 2003

PhD 2003

Overlæge og leder af komplekst hjerteafsnit Y12 på Bispebjerg Hospital

Forfatter på ca. 80 videnskabelige publikationer

Lektor ved Københavns Universitet

Interesseområder hjertesvigt, forhøjet blodtryk og rytmeforstyrrelser